Menu

Kirken kan også anvende CRMKirken er ikke kun et sted, hvor man beskæftiger sig med de åndelige elementer i tilværelsen. Kirken er også en virksomhed – hvad enten vi taler om Folkekirken eller nogle af de mange frikirker, som vi har i dette land. Der skal tiltrækkes nye medlemmer, og de medlemmer, der er, skal plejes, så de knyttes til kirken og forbliver loyale medlemmer af kirken.

Vi vil foreslå, at kirken tager et CRM-system i brug, som kan bruges til at få overblik over medlemmer, aftalerne med dem og de opsøgende aktiviteter, som ofte vil være en nødvendighed, hvis kirken skal udvikle sin medlemsbase. Det gælder ikke mindst frikirkerne, som ikke er så privilegerede som Folkekirken, der nyder godt af traditionen for, at de fleste danskere er medlem af denne institution.

Et CRM-system kan anskaffes hos lime-technologies.dk, som specialudvikler disse systemer til den organisation, der konkret har brug dem.

Hvad er CRM?

CRM er en forkortelse for begrebet Customer Relationship Management, og som navnet dermed siger, handler CRM om, hvordan man kan håndtere sine relationer til kunder og medlemmer, leverandører og andre, på den bedste måde. For en kirke kan det have stor betydning, at man kender sine medlemmer og kan følge deres adfærd og styre de aftaler, man laver med dem, og netop dette er kernen i et CRM-system fra lime-technologies.dk. Lime-technologies.dk er baseret på, at de selv udvikler systemerne fra bunden, så du kan få specialudviklet et CRM-system, der passer på de behov, I har i jeres kirke.

Mange frikirker i Danmark

Der er en lang tradition for frikirker i Danmark, og i dag er der omkring 300 af slagsen her i landet. En frikirke er kendetegnet ved, at den er uafhængig af Folkekirken og staten i det hele taget, og medlemmerne er selv ansvarlige for den økonomi, der skal holde liv i frikirken. Medlemspleje og god kontakt med medlemmerne er derfor helt afgørende for, om en frikirke kan overleve og skabe vækst. Og her kan et CRM-system fra lime-technologies.dk være helt afgørende for forskellen på succes eller fiasko.

Frikirkerne er ikke alene kristne kirker. Der findes frikirker inden for de fleste religioner, og mange af dagens frikirker er knyttet til det muslimske miljø. Men der findes også frikirker inden for buddhisme og hinduisme, jødedom og mange af de andre religioner, som danskerne dyrker i større eller mindre omfang. Kredsen omkring en frikirke er ofte kendetegnet ved stort engagement og involvering i en kirkes daglige liv. Det er ganske enkelt en forudsætning for dens overlevelse, at medlemmer deltager personligt i mange af de funktioner, der skal plejes, for at en frikirke kan overleve. Mange vil også være engageret i at udvikle kirkens økonomi og for eksempel arbejde med indsamling af penge fra medlemskredsen, lave ansøgninger til fonde og mange andre ting, hvor et godt CRM-system fra lime-technologies.dk også kan være til stor nytte.

transport-movers