Menu

Selvrealisering på flere måder

0 Comment


Interessen for at realisere sig selv er stigende. Det siges, at vi lever i individualismens tid, og det bliver ikke altid positivt bedømt. Men det handler måske også om, at vi har fået frihed til at arbejde med os selv og forsøge at realisere os selv ved at leve vores drømme ud, skabe vores egne karrierer og arbejde med vores religion, tro og krop, så vi får det liv, vi gerne vil have.

Der er flere måde, vi kan arbejde med os selv og vores drømme på. Nogle går religionens vej og finder deres vej ind til et religiøst univers. Andre vælger at arbejde med deres krop og gennem kroppens udtryk øge deres selvtillid og selvestime. Det kan for eksempel være ved hjælp af en plastisk operation, hvor man får tilrettet eksempelvis brysterne hos den anerkendte klinik https://motiva.health/da/, hvilket vil være noget, der har stor positiv effekt hos mange. På https://motiva.health/da/ kan man se, hvorledes en operation med indsættelse af brystimplantater finder sted, og hvad resultatet kan være. Fysisk kan man opnå en bedre kropsholdning, en smukkere og mere velproportioneret buste, og dertil kommer alle de psykologiske effekter, som medvirker til, at man kan realisere sig selv.

Religionen styrkes i disse år

For andre vil en vej til selvrealisering gå via en religiøs interesse. Generelt har forholdet mellem religion, kultur og det enkelte menneske altid fyldt i alverdens samfund, også det danske, og i dag har dyrkelsen af religion fået det ekstra aspekt, der har med selvrealisering at gøre. Religion handler blandt andet om at finde sin plads i verden, skabe sig en rolle og finde ud af, hvordan man kan arbejde med en åndelig dimension i tilværelsen, og religion er derfor et vigtigt element, når det for det enkelte menneske handler om at realisere sig selv.

Typisk for vore dage er, at vi ikke altid vælger den mest umiddelbare vej for at finde en måde at realisere os selv på ved hjælp af religion. Interessen falder ikke så sjældent på mere eksotiske religioner som buddhismen, men vi er også gode til at koble elementer fra eksempelvis de østasiatiske religioner med kropslige ting, så vi opnår at realisere os selv på flere planer. Nogle forklarer den store interesse for yoga som et udslag af dette, men uanset hvad det er, er det et eksempel på, at vi gennem dyrkelse af mere åndelige aspekter på én gang også forsøger at realisere os selv om mennesker på et fysisk og mentalt plan.

transport-movers