Menu

Danskerne holder ved Folkekirken

Næsten tre ud af fire danskere er medlem af Folkekirken, som siden Grundloven blev givet i 1849 har stået som et af de mest stabile elementer i det danske samfund. Kirken blev skrevet ind i forfatningen som dansk kirkeinstitution, der understøttes af staten, men ikke er en egentlig statskirke. Folkekirken er dog stærkt bundet til […]

Interessen for religion stiger

Måske er det coronaen, måske er det tiden som sådan, dette mærkelige begreb, som vi alle er en del af og ingen rigtig ved, hvad dækker over, som gør det – faktum er, at interessen for religion er i stigning. Måske er det ikke altid kirken, vi søger, men så søger vi indad og finder […]

Religion spiller en stor rolle i vor verden

Religion er noget, der spiller en meget stor rolle i vor verden. Det er snart uanset, hvor i verden man befinder sig. Det er derfor også noget, der interesserer rigtig mange mennesker. Det er heller ikke kun voksne, der er interesserede i religion – det er børn også ofte. Det er dermed ikke kun tøj, […]

Verdens religioner

Vi lever i dag på en klode, som er befolket af lidt over 7,7 milliarder mennesker. Dette enorme menneskehav bekender sig til intet mindre end 4200 forskellige religioner eller livsanskuelser. For nogle religioners vedkommende er der et stort slægtskab, som det for eksempel er tilfældet med de abrahamitiske religioner, som indeholder kristendommen, jødedommen og islam […]

Selv erkendelse

Dette er desværre også hvad religion har udviklet sig til, og hvad mennesket har forstået af religionen, i stedet for at lede efter intetheden eller å

Hjernen og software

Hvad hvis der var en hidtil ukendt måde, at vide ting på, så man kunne forsikre sig omkring religion, skulle man tro på det eller ej, kunne man komme

Forståelse

Når man snakker om oprindelse er det et langt skud at sige religion er opfundet af en konge, eller politisk leder, som ville styre sit folk. Det giver

“At svøbe informationen i sukker”

Man har altså den samme sandhed, om intetheden, men den er tilrettelagt efter kulturen eller landet, eller årtiet og tiden denne sandhed blev realitet

Regler for fodtøj i kirken

Bør en præst selv kunne vælge, om han/hun vil have kondisko, sandaler fra birkenstock eller anden form for fodtøj på i kirken? Dette har tidligere været det helt store samtaleemne, da en præst fra Nordjylland blev forbudt at have kondisko på til gudstjeneste. Præsten Michael Schwensen ønskede at henvende sig mere til kirkegængerne, som netop […]

Historier og fortællinger

Dengang var det ligesom at leve i mørket, og man forstod på ingen måde realiteten af den verden vi lever i, som man gør i dag gennem videnskab. Det va

transport-movers