Menu

Verdens religionerVi lever i dag på en klode, som er befolket af lidt over 7,7 milliarder mennesker. Dette enorme menneskehav bekender sig til intet mindre end 4200 forskellige religioner eller livsanskuelser. For nogle religioners vedkommende er der et stort slægtskab, som det for eksempel er tilfældet med de abrahamitiske religioner, som indeholder kristendommen, jødedommen og islam med alle deres forskellige grene og underretninger. Mens andre er helt unikke, og ikke umiddelbart deler komponenter med nogen andre kendte trosretninger.

Man skulle umiddelbart tro, at et slægtskab mellem to religioner ville betyde en stor gensidig forståelse og respekt, men dette er desværre langt fra altid tilfældet. Man skal ikke bladre langt tilbage i historiebøgerne for at finde grusomme eksempler herpå. For eksempel blev massemordet på jøderne under Anden Verdenskrig sat i gang af for det meste rent kristne tyskere. I nyere tid ser vi også hyppige eksempler på, hvorledes der mellem kristendommen og islam bliver ytret en meget hadefuld retorik.

Faktisk er det således, at religiøse spændinger menes at være en af de største kilder til ufred på verdensplan. Derfor er det utroligt interessant at kigge på, hvorledes det er muligt, at skabe større forståelse verdensreligionerne imellem, da en sådan forståelse meget vel kan være nøglen til en fredelig verden, hvor vi alle kan lave i gensidig harmoni. Problemet er, at mange af religionerne grundlæggende har en kernetro på, at de er den eneste rigtige sandhed, og derfor er der tit ikke særligt stor lyst til at høre på andres synspunkter. De store religioner har en tendens til at meje alle andre synspunkter ned med ligeså stor kraft som en slagleklipper fra kellfri kan slå græs, og derfor er det svært at finde en løsning. Men der er håb! For eksempel har Paven, som er overhoved for de mere end 1,3 milliarder katolikker i verden, ytret stor lyst til at forsone sig med den islamiske verden. Blandt andet har han besøgt flere overvejende islamiske lande som for eksempel Egypten, Emiraterne og Marokko. Under et nyligt besøg i Egyptens hovedstad Cairo mødtes Pave Francis endda med den kendte Imam Sheik Ahmed el-Tayyib, som er overhoved for byens store Al-Azhar Moské. Dette møde mener mange står som et symbol på den olivengren Paven forsøger at række ud til den islamiske verden.

Lykkes det religiøse ledere som for eksempel Pave Francis at få skabt en større forståelse religionerne imellem, så er det helt klart, at det vil være et stort skridt på vejen i mod en verden, som er mere harmonisk og fredelig, end den vi kender i dag. Det er nemlig kun gennem forståelse for hinanden og dialog, at vi kan skabe et samfund, hvor der er plads til, at alle 7,7 milliarder mennesker kan trives med hinanden, uanset hvilken religion de så måtte bekende sig til.

transport-movers