Menu

Hjernen og softwareHvad hvis der var en hidtil ukendt måde, at vide ting på, så man kunne forsikre sig omkring religion, skulle man tro på det eller ej, kunne man komme til en forståelse.

Denne måde hvorpå man opnår klarhed, er at ”være-tingen/vedkommende”. Denne metode er meget svær at forklare, men ved et forsøg på at forklare kan man sige dette. Når man kigger på et træ, hvordan opfatter træet så sig selv. Er den formet som du ser den, med samme kulør, eller har den en helt anden forståelse for ”sig selv ”, og er noget helt andet, end man selv giver forudsætningen for at den er.

Her kommer forståelsen for ”intet-jeg”, til igen at skinne igennem, og her er det vigtigt at der ikke er noget dig, eller træ. Identificerer man sig selv med det man allerede ved, at tro på at man er fanget i, så kommer man ikke videre. Med denne tankegang kan man kun være dette, og ikke andet. Jail-breaker man så hjernen, og disconnecter med alt man i virkeligheden kender til, om ens sind og krop og hjerne. Får man i virkeligheden muligheden for at være alt og intet omkring sig, og får muligheden for at opleve dette fra et nyt perspektiv.

Dette er en måde alle kan opnå forståelse for nye ting, og det er ikke en myte, ikke noget man behøver læse en bibel eller et andet dokument for at opnå forståelse for. Selvom det er noget alle kan formå at gøre, og en teknik alle kan opnå er det stadig ekstremt svært at opnå fordi man har et så stærkt bånd, med ”sig selv”. Og det som gør en selv, til en selv og ens eget image.

Måden hvorpå man jailbreaker hjernen og undergår denne forståelse, er en meget stor psykologisk færdighed. Hvorfor er det så stor en psykologisk bedrift? Alt i din psyke modstår sig denne metode, præcis som en iphone modstår sig et hacker angreb, når man prøver at hacke den allerede programmerede software. Men selvom en iphone måske har et virus program, eller en allerede programmeret software, er der stadig hackere rundt omkring i verden som stadig formår at hacke sig ind på en telefon. Hvad de opnår med denne telefon efter de har smidt den gamle software ud, eller restriktioner som firmaer og udviklere havde puttet på, kan kun hackeren sætte grænse for.

transport-movers