Menu

ForståelseDette, kan siges at være coren, i alle store religioner. Fordi alle store religioner, holder fast i sandheden om intet selv. Dette er f.eks. det fundamentale i kristendom, judaisme, islam, hinduisme, buddisme, taoisme, og mange flere religioner. Hvad man kan se i disse forskellige religioner, er at de på hver sin måde, forklarer hvordan man er intetheden, og hvordan Gud er intetheden. En meget større uddybelse af emnet kan selvfølgelig forekomme, og dette skal også kun opfattes som en meget lille kort fortælling om hvad der er virkelighed.

På nuværende tidspunkt kan man være meget kritisk overfor denne holdning om intethed, men hvis man et kort øjeblik følger med i tankegangen og forestiller sig at det er rigtigt.

Ville det hvert fald forklare en masse om hvorfor religion findes og hvad det er.

forståelse for intethed

Hvis man kigger på religion med samme mind-set, som forklaret. Er man stadig nødt til at kigge på det hele med ideen om intetheden. Og man er stadig nød til selv at have erfaret forståelsen for intetheden da det ikke kan konkret eller faktuelt forklares. Det kan ikke forklares fra mund til mund, fordi når man tænker på intetheden, tænker man allerede på noget. Og gør intethed til noget. Det eneste man ikke kan fundere over, diskutere eller på andre måder forstå, er intetheden. Gør man dette, gør man intetheden til noget, og det intetheden mister formålet i denne fortælling. Problemet bliver altså at for at komme til intetheden, kan man umuligt gøre det igennem dagligdagens oprindelige tænkemåde. Man kan ej heller hverken gøre det gennem sprog eller videnskab.

For at forstå dette, er man altså nødt til at være åben for en helt ny forståelse af virkeligheden. Man kan skabe sig en model for forståelsen af virkeligheden, det er også noget man gør i nutiden, når man f.eks. laver et kort af noget, så er det en model for forståelsen af virkeligheden for at man nemmere kan forstå det. En anden måde at få en forståelse for intetheden er ved selv at opleve den, med egne sanser og tanker. Når man selv er til stede, og det er en selv som selv danner tankerne og meningen om noget, hvem kan så modsige en selv. Når man eksempelvis står udenfor og kigger op på solen, hvem skal så fortælle dig at solen ikke eksisterer, når du selv står og kigger direkte op på den. Altså det at opleve og få erfaring med tankegangen er en anden metode.

transport-movers